سنگ پشت

..:: یاهو ::..

درست همون موقع که می گی ...

حالا وقتشه یه کم از تو لاکت بیای بیرون ...

غرورت و بذاری کنار٬ یه چیزی یاد بگیری ..

درست همون موقع است که ...

بدجوری می خوری ... نمی فهمی از کجا ...

همون موقع است که می گی ...

سیاهی و بی دردی دنیای زیر لاک رو  

به صد تا روشنایی نمی دم!
---------------------------------------------

یه منظره ی خال خالی توی روشنایی:

که نمی دونی خال هاش از سنگه

یا سنگ پشت هایی که رفتن تو لاکشون!

/ 3 نظر / 30 بازدید

همون وقتی که غرورت رو فراموش کنی رسيدی . رسيدی . بايد تحمل موندن داشته باشی

فاطمه

آدم بدون غرور يه آدم مرده است... يه آدم مرده... زنده باش؛ زندگی کن ...

عقاب

چيزی رو که تو زير پا بذاری بقيه زيرپا له ميکنند!!!......