گویا بقیه مرا بیشتر می شناسند

..:: یاهو ::..

یک نفس عمیق می کشم. می خواهم ساده باشم. در شهری که هیچ کس تقصیری ندارد. قبل از آن که بر نادان هایش مهر حماقت زده شود، داناهایش پای رنج نامه هایشان را امضا کردند. شهری که مفعول هایش ناگهان از هر فاعلی بت می سازند و با شتاب زیادی فعلی را به جریان می اندازند. سنگ هایش با شتاب زیادی صیقل داده می شوند و  هر کدام در جایی رسوب می کنند. می خواهم فاعلانه ساده باشم. من هنوز اشک می ریزم. از اشک های تو چیزی مانده؟ قبل از این که سنگ شویم ..

/ 3 نظر / 48 بازدید
از ...

تو بودی نوشتی فحش دادی ؟ اگه تو بودی یعنی چی ؟ فیلم نفس عمیق و دیدی ؟ اگه ندیدی پیشنهاد می کنم ببینی . خیلی با حاله ! یک جاش 2 نفر موقع برگزاری مسابقات کشتی می رن برق محله را قطع می کنند که حال همه گرفته شه ! همین

آمنه

همم...قشنگ نوشتی زهرا. دلم پره این روزا از این شهری که توش هیچ کس مقصر نیست. تا میای با آدما همدلی کنی و درکشون کنی و بهشون حق بدی یه چیزی از اون ته مهای وجودت فریاد میزنه که پس این طور؟! این وسط اشک آدمو آروم میکنه... [لبخند]

از ...

قبلاً ها می گفتن دو نقطه دی ! من هنوز دیپلم ناقص دارم یک جور حرف بزن تا منم بفهمم !