می شنوی؟

..: یاهو ::..

دارند تدارک می بینند همه. من که هنوز خوابم و خواب می بینم پوست صورتم را برمی دارم و تمام اجزاء صورتم را چرک گرفته. می پرم از خواب. باز جا ماندم. باز من جا ماندم. من از جا ماندگان همیشه متنفر بودم. حالا دیگر حتی وارث خوبی نیستم.

صدای خرداد می آید.

 

/ 0 نظر / 49 بازدید