سماع۲

..:: یاهو ::..

انسان مانند نی است. وقتی که شخص انسان کامل می شود٬ در این صورت به حقیقت یک انسان شده است و با خلاصی از خویشتن خود٬ در واقع از خود خالی می شود. او صدای خدا می شود. با خدای خود یکی شده و به کمال می رسد.

...

پس از نوای نی٬ شیخ و درویشان به عنوان جسم هایی که با این دم قدسی جان گرفته اند٬ با دستهایشان زمین را لمس می کنند. این عمل نشانه ی اراده ی آن ها به انسان کامل شدن است و تکمیل فرمان باش به عنوان انسان هایی که قدم در راه کشف حقیقت گذاشته اند.

بخش بعدی را مراسم ‌سماع ولد می نامند. که به افتخار سلطان ولد پسر مولانا که تعدادی از قوانین سماع را وضع نمود این نام بر آن نهاده شده است.

مراسم سماع ولد در واقع٬ نماد نیاز به هدایت و همراهی پیر و مرشد در طی طریق است. بدین معنی که بهترین طریق٬ طی کردن راه شیخ کاملی ست که قبلا آن راه طی کرده است و در ادامه گذشتن از نقاطی ست که او در آن گام برداشته است.

معلمان روحانی به نمایندگی از مولانا٬ بزرگترین راهنمایان مردم در راه کشف حقیقت اند.

سلام در این مراسم به مفهوم تکریم تجلی الهی موجود در هر انسان است.در این بخش شیخ و درویشان در جلوی جایگاه رسمی شیخ٬ درست هنگامی که از مقابل آن عبور می کنند٬ به یکدیگر تعظیم می نمایند. - به شکل دایره می ایستند و به آرامی راه می روند

جایگاه نماد مولاناست و او نماد جوهر الهی ست. و نقطه ی مقابل آن نماد جوهر انسان است.

خط فرضی این دو انتها را استوا می نامند. این خط کوتاهترین مسیر برای رسیدن به خداست.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ 3 نظر / 54 بازدید
تابع

می دونی خدا يعنی چی ؟ يعنی به خود آی هر وقت که به خودت بيای يک قدم به خدا نزديک شدی .

یه عليرضا

چه خفنه ! البته چقدر مفاهيم فلسفی داره! البته من هنوزم معتقدم ديدت به دانشگاه از من هم آرمانی تره! ياحق.

خَس

خط آخر پست قبليت که از سهراب نوشتی بی نظير بود...