..:: یاهو ::.. هاااااااااااااااااان! بیدار شو!!!  .. باز جایی خون خورشید می ریزند ..
/ 5 نظر / 37 بازدید
..:: یاهو ::.. این امتحان اولی به خیر گذشت .. ------------------------------------------------------------------------------ یه بنده خدایی داشت تو بزرگراه x رانندگی می کرد توی گزارش وضع ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 31 بازدید
..:: یاهو ::.. پشت سر هر معشوق خدا ایستاده است .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- وقتی فکر می کنم کار خاصی قرار نبوده انجام بدم توی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 51 بازدید
بهمن 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
9 پست
دی 87
6 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
9 پست
بهمن 85
16 پست
دی 85
13 پست
آذر 85
20 پست
آبان 85
29 پست
مهر 85
13 پست