..

..:: یاهو ::..

...

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

...

+ اگه وقت کنم .. حتما یه پست درخور فکرهام می ذارم ..

+ عکس های موزه ی SienCenter توی ۳۶۰ علیرضا! ..

یاحق!!

/ 5 نظر / 46 بازدید
شبان

سلام... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... همين!

شبگير

شبگیر غروب کرد... ... خدانگهدار

عليرضا

وقت کن!

عافی

خدا از زبونت بشنوه!می بخشی که تازه کارم...