15

..:: یاهو ::..

شاید در تمام طول عمرت هیچ تقوایی را سخت تر از این نبینی که آدم خودش را به نفهمی بزند! در حالی که شاید شعور و احساس بزرگترین سرمایه هایت باشد آن ها را از روی پالتویت بتکانی و دیوارگونه به احمقانه ترین کاری که باید تحویل دهی بپردازی. حتی دیوارگونه بخندی. هیچ چیز مثل صبر، صحنه های زندگی را در برابرت فرو نمی ریزاند. و هیچ چیز مثل خنده ی از ته دل بچه ها، ته دل آدم را رو نمی آورد و زیر و رو نمی کند. و صحنه ی آخر .. قسم به صبـــــــــح!!! 

/ 2 نظر / 45 بازدید
به شبان

1 - خداوکیــــــــــــــــــــــلی! می خواستی از این ور رد شی؟؟ 2 - دیوونه (یا لحن خودم) 3 - افتاد یکم یعنی چی در حالی که امروز 4مه؟؟

از ...

سلام [گل] دیدم هنوز خشک نشده گفتم برای تولادت همین و بیارم که بی حساب شیم ! همین امروز یکی از معلم هامون داشت می گفت تو عروسی فقط قامیل های نزدیک سکه می دند، اون هم چون می دونند تو عروسی بچه شون جبران می کنید ! به هر حال 21 ساله داری می شی و پیر ولی خوب توفیقی نمی کنه به حالت. تو هنوز هم همون زهرایی هستی که من 10 سال پیش می شناختم. این ها رو همه رو نوشتم که بگم یادم بود تولدت هرچند اتفاق مهمی نبود و تولدت مبارک ! می تونی از طرف من برای خودت چند تا آهنگ تولد از اینترنت دانلود کنی (مثل آهنگ تولد محمد نوری) همین دیگه بیش تر از این اعصابت و خورد نمی کنم