دروغ بگوييم!

..:: یاهو ::..

سال قبل
              با جرات مي گفتم
                                          من هميشه راست گفته ام

اين يك سال را
                        دروغ گفتم
                                            واقعيت را  تحريف كردم
                                                                                   ديدم
                                                                                               كه واقعيت عوض می شود

انگار فقط يك سال است
                                كه راست گفته ام!

------------------------------------------------------------------

تو آسمان من را دزدیدی ؟ هسه!....هر کجا هستم باشم....آسمان مال من است!

------------------------------------------------------------------

و رسالت من اين خواهد بود 
تا دو استكان چاي داغ را
از ميان دويست جنگ خونين
به سلامت بگذرانم
تا در شبي باراني
آن ها را
با خداي خويش
چشم در چشم هم نوش كنيم

                                          ـ حسین پناهی ـ

/ 0 نظر / 29 بازدید