پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

آرزو

..:: یاهو ::.. من برگشتم .. یعنی برگشته بوووودم .. ---------------------------------------------------------- قلمش پاینده!!  (و آن طور که خودش می گوید مصلح!!) می دانـــــــــــی همین ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 45 بازدید

همين ..

..:: یاهو ::.. صدا .. دوربین .. پرتاب!! پر شتــــــــــــــــــــاب بروی که بخشیت بماند و بخشیت برود!! فریاد است که بین بخش هایت کشیده می شود .. یا ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 36 بازدید