پست های ارسال شده در آدر سال 1385

..:: یاهو ::.. هیچی سخت تر از این نیست که .. آدم حماقت خودشو تحمل کنه! ------------------------------------------------ باز کلی نوشتم و پرید .. این ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید

خواجه ی لامکان

..:: یاهو ::.. آهنگ وبلاگ لیلی نام تمام دختران زمین است ..                                                                                می مانم آدم صبح بخواهد بنویسد چه می شود انگار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید

همه

..:: یاهو ::.. ---------------------------------------------------------------------- شعر زیاد می گوییم.....امتحان می شویم.......گاهی رخ زرد بیرون می آییم!........گاهی؟! ----------------------------------------------------------------------- یادم می آید پارسال هی می گفتم .. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید