سنگ چين۳

..:: یاهو ::..

..:: عید فطر رو خیلی خیلی تبریییییییییییییییییییییییییک می گم ::..

بابا از ترکیه برگشت.با ویزای خودش و ما بچه ها...مال مامان هم In Progress ه...مریم هم تو فکر یک آنتی کودتاست...

همه چی دوباره خیلی قاطی پاتی شده!!!!

منم که خواب جنگ می بینم و ...دوباره جنگ خونم اوت کرده...یاد پیش بینی های نوستراداموس می افتم...

این روزا نمی تونم زیاد سر کامپیوتر بشینم...به دلیل استرس فول بودن اوضاع ...پوزش!

/ 0 نظر / 36 بازدید