این وبلاگ متعلق به زهرا ت می باشد

/ 1 نظر / 28 بازدید
کلی مو دارم اما احساس می کنم کچلم، تو ثابت کن که نیستم

یک جمله و یک زندگی جمله ای متغیر، جمله ای مجهول دبیرستان معلممان می گفت مجهول ها فرقی ندارند اسمشان چیست، مجهولند. X یا Y یا ... این وبلاگ متعلق به X می باشد؛ فرقی نمی کند. زهرا یک مجهول است، تغییر می کند. و متاسفانه او هرگز یاد نداد X ها را بیایم. آن روی غیر مجهولشان را...