من اینجام

 

..:: یاهو ::..

من به دوست داشتن تک تک آدم ها تا زمانی که برایم فرونریخته اند اعتقاد دارم

و به این که در کنار تمام این دوست داشتن ها و با هم ماندن ها آدمی همیشه محکوم یه تنهایی ست اعتقاد دارم

به ماندن در کنار آدم های شکسته و فروریخته بنا بر تعهد اعتقاد دارم

و به پوشالی بودن وابستگی هایی که از روی عادت به وجود می آید اعتقاد دارم

و همین طور به فرار کردن از همین پوشال ها اعتقاد زیادی دارم

هیچ چیز بیشتر از انحناهای گنبد امامزاده صالح از آن روز توی ذهنم نمانده که قرار گذاشتیم استندبای کنیم همدیگر را و رجزخوانی من که وابسته نیستم!!! و چیزهایی که شکستی و دادهایی که زدی و جوابم را که ندادی و من که برای حجم دادهایم هیچ چاهی پیدا نکردم و به جای رفتن سر کلاس فراهانی، هی توی راهرو و پله ها فروداده شدم و یک جورایی شکستی ام.

حالم را که بپرسی الان خوبم. آرامم و عادت کرده ام به این که نخواهیم تنهایی هایمان را تقسیم کنیم.  

 

/ 0 نظر / 53 بازدید