شهامت

..:: یاهو ::..

از انتهای تجربه تا ابتدای راه طولی نمی کشد            --- رادیو پیام ---

                      فقط شهامت این را داشته باشم

                      که با خامی خود روبرو شوم

                                                              وبگویم

                                                                          اگر این بار دنیا به آخر نرسیده

                                                                          پس دنیا را پایانی نیست ...

                                                                           جز آن باری که حق پسندیده

                                                                                        از انتهای تجربه تا ابتدای راه طولی نمی کشد

/ 1 نظر / 27 بازدید
الناز

از ابتدای راه تا انتهای آن ديری نمی پايد. باز شهامت لازم است!