کابوس!

..:: یاهو ::..

مثل یه خواب هولناک

 که هر چی سعی می کنم جیغ بزنم

صدام در نمی یاد!

--------------------------------------

زود به زود پست عوض می کنم

مبادا آخرین حرفی که با تو گفته ام

این باشد!                                     - با خودمم -

-------------------------------------

انگار بدهکارم٬ خیلی!

چیزی را خواسته شده ام

نه یک عذرخواهی..

از نوعی دیگر!

انگار باید آدم شوم!

-------------------------------------

اینقدر همه چی یه دفعه شد که نفهمیدیم

فقط وقتی چشممو باز کردم که اینجا بنویسم فهمیدم که رفته

امروز صبح ...

به انضمام دو تا چمدون ۳۲ کیلویی و یک خودکار بیک مشکی...

با یک عکس زمینه از چشم های سرخ مادربزرگم توی فرودگاه

گویا امروز فقط من گریه نکردم

من چه ام شده؟؟؟

/ 2 نظر / 39 بازدید
من.

سلام! ببينم؟ تو فکر می‌کنی در دنيا فقط يه زهرا هست که فاميلش با حرف «ت» شروع می‌شه؟! من از کجا بايد بفهمم تو کی هستی؟!

چشمه

کی رفته؟ کی اومده؟ من کی ام؟ این جا کجاست؟ خوش حالم می نویسی... هر چند خیلی گنگ!