سماع۱

..:: یاهو ::..

مراسم سماع بیان گر داستان خلقت روح متعالی٬ موسوم به « نور محمد » است

که با فرمان « باش » یعنی شروع هبوط آدمی آغاز می شود و بعد از عروج٬ یک انسان ِکامل شده است.

...

سماع با مدح محمد آغاز می شود.

مدح پیامبر٬ مدح روح الهی است که از جهان مجرد به جهان مادی فرود آمده است.

...

ضرباهنگ مضاعف دف بیانگر فرمان باش است که خداوند در زمان خلقت جهان صادر کرد

و به دنبال آن نوای نی نماد دم قدسی ست

که با این فرمان بعد از هبوط نور خداوند به جهان به جسم های بی جان٬ جان بخشید.

-------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 27 بازدید