..:: یاهو ::..

ساغر می نویسد:

اوضاع درسی: شلوغ

وقت: به شدت کم

احساس: هیچی

..

بی صبرانه منتظر روزی هستم که وقت فکرکردن نداشته باشم .. و خوابیدن

----------------------------------------------------------------------------------------

از پوچ گرایی می گم .. از نگرانیم می گن!

از مردگی می گم .. از زندگی خلاق می گن!

از غیبت می گم .. از حضور می گن!

 دوستای پایه ام .. نمی ذارن کوتاه بیاااااام! ..

دیروووووز کم آورده بودم و امروووووز ..

و حالا ..

مشق هایم را می نویسم .. یه کم .. یه کم .. یه کم!

و از روی دعایی چند بار می نویســـــم .. که خوب باشم!

----------------------------------------------------------------------------------------

شراب خانگی (مریم) برگشت که بنویسد ..

----------------------------------------------------------------------------------------

خدا را کم نشین با خرقه پوشان    رخ از رندان بی سامان مپوشان

درین صوفی وشان دردی ندیدم     که صافی باد عیش درد نوشان

ز دلگرمی حافظ بر حذر باش     که دارد سینه ای چون دیگ جوشان

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید