هوم .. ظلم ظالم و جور صیاد

..:: یاهو ::..

زهرا هزار بار می خوابد. هزار بار می رود سفر. هزار بار همه چیز را فراموش می کند. هزار بار چک می کند که از روی تعصب و جو تصمیم نگیرد

و برای بار هزار و یکم دوباره همین راه را انتخاب می کند که رفته!

/ 0 نظر / 161 بازدید