..:: یاهو ::..

ما بی شناسنامه نیستیم

اهل قنوتیم

ساکن دهستان نیایش و بچه جنوب عشقیم

ما ساده نشینان ویرانه فقر و فنائیم

ما مثل وضو ساده و پاکیم

عین افطار بی آلایش و معصوم

ما را می شود در هر جنسی جستجو نمود

پشت هر سنگی روئیده ایم

بر هر شاخه بر داده ایم

ما در این خاک سبز می شویم

ما بی شناسنامه نیستیم

 شهید بهشتی

/ 0 نظر / 36 بازدید