هیچ وقت این طوری حالم را نپرس!

..:: یاهو ::..

مشکلاتی هست که همین طور حل نشده، ignoreشان می کنم. حرف هایی هست که همین طور ناگفته می گذارمشان. کارهایی هستند که هی سعی می کنم بهشان فکر نکنم. آن وقت یک مسیر خطی ایزوله ی مستقیم می گذارم جلوم و بلانسبت مثل خر سرمو می ندازم پایین و گازو می گیرم می رم جلو. آن وقت این مشکلات حل نشده و حرف های ناگفته و کارهای نکرده، یک سنگ می شوند که یکهو جلوی این خر سرعت گرفته ظاهر می شوند. آن وقت است که با مخ می خوری زمین. به این با سَر خوردن زمین های هر چند وقتی عادت کرده ام که یکهو down می شوم می روم توی حیاط طالقانی می نشینم به درخت های بلند نگاه می کنم و سهیل نفیسی، آهنگ شَبُنَه را گوش می دهم (فوق العاده است کارهای این بشر). به سیگار نیفتاده ام هنوز. شاید دیوانه شدم ساعت ها رفتم زیر باران و یا رفتم توچال زیر تگرگ ایستادم و یخ چای خوردم. یا یه چند وقتی می بینی همش نقاشی می کنم و یک موسیقی ای می زنم و می پرم توی بغل انواع زیادی هنر. بله! تو! یک سنگ بزرگ هستی و من تو را ignore می کنم و وحشی می شوم و دیگر کنترل این چاه عمیق توی دلم از دست عقلم خارج می شود که ظاهرش را درست کند. این جور وقت هاست که دلم می خواهد کسی را بزنم، چیزی را بشکنم و سرم را بکوبم به دیوار که دیگر فکری نباشد این وسط! فکر نباشد!

/ 5 نظر / 146 بازدید

نظر منو بخای! کلا نمی ارزه واسه این زندگی بیش تر از یه خر مایه بذاری! همین طوری ایگنور کنی بهتره! مرده شور اینترنت مارم ببرن الهی! کلا از اون خره هم سرعتش کمتره!

زهرا

زهرا.. ازت دورم... اونقدر که نه صدایت را دارم و نه صدایم به تو می رسد.. ولی هنوز دوستت دارم، نمیدونم اینو میدونستی یا نه؟...

مسلما بیش تر از یه خر می ارزه.. خیلی بیش تر:) خیلی خیلی! کی این نظرو گذاشته؟ گاهی آدم بی خیال میشه گاهی! فیزیولوژیکه! سخت نگیر! ویروسیه! دورش می گذره خوب میشی! با عرض پوزش از نظر دهنده ی قبلی:) آدم عوض میشه خوب! :)

سلام زهرا! همین طوری دلم برات تنگ شد! الآن حالتو بپرسم؟؟ :)

همه می گویند کچلم تو ثابت کن که نیستم

می دانم، هر چه هست از این فرار کردن از مشکلات است. همچنین فرار کردن از وافعیات. واقعیاتی که نمی خواهیم بپذیریم. تو همان سنگ پشت قدیمی؟چه شده است بر تو؟ مغز سنگ پشت این داستان آنقدر ورودی گرفت و تحلیل کرد و آنقدر بی صبر و ضعیف بود که... دید پر شده و بووووم!!! تو کی نیش دار شدی که من ندیدم؟ شاید هم بودی و ندیدم. امیدوارم نباشی و مشکل از چشمان من باشد.