اینقدر که

..:: یاهو ::..

دور شدیم از پارسال ...

اینقدر که برگردیم ... ویادمان بیاوریم ...

اینقدر که توی پارچه بپیچیمش ... که محفوظ بماند!

عزیز است دیگر!

----------------------------------------------------------------------------------------------

امروز نشستیم با هانیه دونه دونه٬ تکه تکه٬ خنده خنده و گریه گریه پارسال رو ساختیم... توی ذهنمون ...

بعدشم کمی « چپ دست »  نگاه کردیم ... یعنی همشو ...

بعدش همه چی برامون تازه شد ...

اینقدر که خستگی بگیریم ... 

اينقدر كه تکرار کنیم ... تا تازگی برامون خاطره بشه!

----------------------------------------------------------------------------------------------

بابا که داره میره ... ما که تکلیفمون رو نمی دونیم ...

نمی دونیم که خداحافظیمون یک ماهه باشه یا دو ماه ... یا شیش ماهه!

/ 4 نظر / 40 بازدید
#2

بعد از گذشت اين همه سال هنوز در انديشه آنم که چگونه يک روز مي گذرد ! چه برسد به يک سال ... و يک عمر !

شبان

بابا گريه کجا بود! چرا تهمت می زنی؟!

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. چيه؟ خواستم بگم که سر زدم!

فاطمه

اسمم رو يادم رفت بنويسم!