بت تو نيستی ..

..:: یاهو ::..

خدا خاموش است چه کنیم که بشر ساکت شود ؟؟

چند لحظه آرام بگیر .. گوش کن ..

به اندازه ی کافی صدا فضا را اشباع کرده ..

از آن فک زدن های اضافی .. که هیچ تراوشی از نوع فکر پشتش ندارد ..

این ها را باید فاکتور گرفت .. می فهمی؟؟ .. این طوری سکوت می کنند ..

(حالا حالا ها باید سکوت کنی تا بفهمی چه می گویم)

وقتی سکوت می کنی .. در ذهنم بالای بالا می روی ..

به سبک پست مدرنی بت می شوی .. این بت تو نیستی ..

همه چی از خودت شروع می شود و به خودت ختم می شود ..

همه چی از خودم شروع می شود و به خودم ختم می شود ..

هیچ شکل خاصی پیدا نمی کنی .. مثل همه ی سکوت های دیگر ..  

و بعد .. حرف که می زنی ..

احمق ترینشان فکر می کند تو را فهمیده ..

و بعد می شنوی که ..

فکر می کردم تو با بقیه فرق داری ..

تو با همه فرق داری!!

بلند شو .. بایست .. تشکیل شو!!

  سر به ابتذال گفتن فرود بیاور ..

  یاد خواهی گرفت که چگونه بگویی ..

بلند شو!!

که صداهایی که مانده اند بد جوری پست می نمایند ..

و نمی دانی که حتی وقتی می گویی و خود را خلع سلاح می کنی .. نمی فهمند ..

/ 2 نظر / 50 بازدید
آرزو

اين نوشتت رو دوووووووست دارم

شبان

نميخوای بگی که وقتی باهات حرف زدم تو دلت گفتی: فکر ميکردم با همه فرق داری؟؟؟