بی برنده

..:: یاهو ::..

بوی تکرار می آید از اینجا!

--------------------------------------------------------

- آی ای انسان زندگی کن و بدان درآزمون زندگی این ابر و این خورشید فراوان به کارت می آید

انسان نفهمید خدا چه می گوید ..

خداوند گفت: این ابر و این خورشید ابزار کفر و ایمان توست.

زمین من آکنده از حق و باطل است.

 اما اگر حق را دیدی٬ خورشیدت را به در کش تا آشکارش کنی٬ آن گاه مومن خواهی بود.                  

                                                       - عرفان نظر آهاری -

------------------------------------------------------

دیروز گفتی که می خواهید خط نقطه یاد بگیرید

دیروز گفتم چگونه بازی کنید .. و خط همدیگر را خط نزنید  

دیروز .. بی برنده .. هی نقش بر صفحه زدید!

-----------------------------------------------------

/ 0 نظر / 27 بازدید