...

..:: یاهو ::..

اینجا ایرواین .. صدای خودم ..

ـ مه همه جا رو گرفته ـ

گفتم که توجیه کنم چرا ۲۴ ساعت خوابیدم توی دو روز  

/ 0 نظر / 36 بازدید