سماع۳

..:: یاهو ::..

سمت راست دایره نماد نزول از ذات الهی ست و سمت چپ عروج از ماهیت مادی به الهی ست. سمت راست مبین دنیای معلوم و مشهود و سمت چپ مبین دنیای نامعلوم و نامرئی ست.

...

مراسم سماع ولد دقیقا سه سفر را نشان می دهد و این نشان گر سه روش دریافت معرفت است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: خداوند از رگ گردن به شما نزدیک تر است. علم اولین قدم برای درک این نزدیکی ست.

درویشی که در درون خود می شنود که یک حیات دیگر٬ یک خود دیگر وجود دارد قبل از هر چیز با تمام وجود همه ی آن چه را می تواند از این موضوع یاد بگیرد٬ می آموزد. اما این معرفت با استدلال کسب نمی شود بلکه از طریق شهود و تجربه ی شخصی به وجود می آید.

...

انسانی که در ظلمت محض است روزی احساس می کند که آتشی در همین نزدیکی در حال سوختن است و این یقین به معرفت است. اولین گام تعلم.

در همان حالی که پلیدی های ایجاد شده توسط احساساتی چون حرص٬ حسد٬ نفرت٬ خشم و ترس از قلب انسان ها پاک می شود. پرده ای که حقیقت را پنهان کرده به آهستگی بالا می رود و چشم دل باز می شود و شخص نور آتش الهی را در درون خود می بیند. این یقین به ذات است. دومین مرحله ی تعلم.

----------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 28 بازدید