۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ۱۳ اسفند ۱۳۸٥

..:: یاهو ::..

زود می روم سر اصل مطلب .. آلزایمر ..

آخر با کلمه های سیاه اینجا نمی شود گفت سفیدی چیست که ..

هر حرفش کلی جبهه گیری دارد .. جبهه گیری های سیاه در برابر رنگ زمینه ..

و کلی درگیری .. و فونت و فن و حد ..

و تو چه می دانی که سفیدی چیست ..

چیزی که تویش نق زدن ندارد .. لغت تکراری ندارد .. تعلق ندارد ..

حتی این توضیح را که دارم می دهم ندارد ..

حتی باید سیاهی ها را بخوانی .. آن هایی را که قبلا در جایی دورتر خوانده ای ..

حتی باید چشمانت را ببندی .. و تا آخرین قطره ی سیاهی چشمانت را بچلانی ..

و باز تو چه می دانی که سفیدی چیست ..

آلزایمر سفیدی ست .. آلزایمر که گرفتی منتظر می مانی ..

و باز تو چه می دانی که منتظر چیست ..

منتظر بودن جبهه گیری دارد .. یک جبهه گیری سفید حنیفانه ..

و دیگر توضیحی ندارم .. سفید!! سر خط!! 

--------------------------------------------------------------------

نبینمت که دسته بندی ام می کنی .. سفید دسته بندی ندارد .. جامعه ندارد که بگویی درد جامعه این است که ..

و باز می گویم که جبهه گیری ندارد که بگویی نهیلیست این است ..

بگووووووووووووو حنیــــــــــــــــــــفااااااااانــــــــــــــــــــه!!!