۸:٤۱ ‎ب.ظ ٩ بهمن ۱۳۸٥

..:: یاهو ::..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این جای خالی به جای سفر نامه ای که می خواستم بنویسم

این جای خالی به جای دلخوری هایی که هی توی دفتر ختمشان می کنم

این جای خالی به جای هولی که ورم داشته .. که عاشورا هم رد شه و من ..

این جای خالی به جای این که بگم .. خیلـــــــــــــــي دعا کنید!

این جای خالی .. جای خالی شما اینجا و من اونجا