۱٠:۳۸ ‎ب.ظ ٢٠ آبان ۱۳۸٥

..:: یاهو::..

حرف های شما قابل احترام است...

حرف های شما قابل احترام است...

حرف های شما قابل احترام است...

حرف های شما قابل احترام است...

حرف های شما قابل احترام است...

حرف های شما قابل احترام است...

حرف های شما قابل احترام است...

نمی شود شما هم احترام همدیگر را نگه دارید؟؟؟

به کی قسم بخورم که این چیزها سلیقه ایست!

                        باز من گیج می شوم...توهین می شوم ... که سیاه و سفید را باهم می خواهم.

                                                                                                        طور دیگری نگاه کنیم!