۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ۱٧ آبان ۱۳۸٥

..:: یاهو ::..

دور شدیم از پارسال ...

اینقدر که برگردیم ... ویادمان بیاوریم ...

اینقدر که توی پارچه بپیچیمش ... که محفوظ بماند!

عزیز است دیگر!

----------------------------------------------------------------------------------------------

امروز نشستیم با هانیه دونه دونه٬ تکه تکه٬ خنده خنده و گریه گریه پارسال رو ساختیم... توی ذهنمون ...

بعدشم کمی « چپ دست »  نگاه کردیم ... یعنی همشو ...

بعدش همه چی برامون تازه شد ...

اینقدر که خستگی بگیریم ... 

اينقدر كه تکرار کنیم ... تا تازگی برامون خاطره بشه!

----------------------------------------------------------------------------------------------

بابا که داره میره ... ما که تکلیفمون رو نمی دونیم ...

نمی دونیم که خداحافظیمون یک ماهه باشه یا دو ماه ... یا شیش ماهه!