۳:۱٦ ‎ب.ظ ٢٢ خرداد ۱۳۸٦

..:: یاهو ::..

ذلک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب ـ ۳۲ حج

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخ! دوست دارم این روزها را که شلوغ می شود .. و پر از بیرون رفتن .. همه ی این ها را توی پست های مر بو ط می شود دید .. نوشته ها بیش از حد واقعی می شوند .. زیر تیغ ..

..

بعد از یک دوری مصلحتی .. دلم روشن است .. و این بهترین توصیف است برای این روزهای من .. اگر می دانستی هر روزت چقدر جای شکر دارد .. خودم هم نمی دانم چقدر ..

دنبال تعادل باش! .. این تعادل است که آدم را زنده می کند ..

دویدن باید باشد .. بیرون رفتن باید باشد .. پرش فکر باید باشد .. عطش باید باشد .. سوال باید باشد .. و تو باید در راه باشی!

ماندن هم باید باشد .. بازگشت به درون هم باید باشد .. آرامش هم باید باشد .. و تو باز باید شروع کنی!

+ گاهی می گویم .. ای کاش قبل از این که دلم صاف شود .. زبانم را بسته بودم!!

+ مامان می گه .. مردی شدی واسه خودت .. با خودم می گم همش تقصیر نا به جایی ها توی دنیاست .. آدم ها به چیزهایی تبدیل می شوند که نیستند!

+ می گفت فلان بچه .. می نویسد .. اما نمی خواند .. مشخص است که دارد توی کلماتش کم می آورد .. داشت کودک درونم را صدا می زد انگار .. بخوانم!!!