٩:٤٦ ‎ق.ظ ۳٠ فروردین ۱۳۸٦

..:: یاهو ::..

من برگشتم .. یعنی برگشته بوووودم ..

----------------------------------------------------------

قلمش پاینده!!  (و آن طور که خودش می گوید مصلح!!)

می دانـــــــــــی همین الانش چه می خواهم؟؟

دین بدون تبدیــــل!!

و این که واگذاشته نشوم به خودم .. برای حتی لحظه ای!

عافیت دین و دنیا و آخرت .. برای همه ی آن هایی که می شناسم .. و آن هایی که نمی شناسم ..

و این که پرده ی آخر این نمایشنامه ی هولناک را پیش از رسیدن بخوانم ..

از تمام دوستانم دعوت می کنم آرزوها و دعاهایشان را بنویسند .. همه با هم آمین می گوییــــــــم!

--------------------------------------------------------

من سه هفته وقت می خواهم .. برای این که دوباره بنویسم .. فکرهایم جمع نیستند!!!!

پ.ن: برای یک آرزوی باقیمانده  آرزوهای دوستانم را می خواهم .. به خصوص کسی که خودش می داند ..