٤:٠٢ ‎ق.ظ ٧ فروردین ۱۳۸٦

..:: یاهو ::..

صدا .. دوربین .. پرتاب!!

پر شتــــــــــــــــــــاب بروی که بخشیت بماند و بخشیت برود!!

فریاد است که بین بخش هایت کشیده می شود .. یا شاید جیغ است ..

آن قسمتش را که پایش می پیچد و می افتد و چند دور می پیچد دور خودش را برایت گفته ام؟

درست همین موقع ها ..

دقیقا همین که می بینی ..