٥:٢۸ ‎ب.ظ ۱ فروردین ۱۳۸٦

..:: یاهو ::..

چی بگم؟؟؟ .. عاریه .. سطحی .. 

+ راه رفتن ( یه بار جمعه شد ۳/۸ کیلومتر!!!) 

+ آهنگ های تکراری  .. راه رفتن های تکراری .. اتوبوس تکراری ..

تکراری شدن کلمه ها .. بی فکر شدن .. بی حرف شدن ..

بی شعر شدن .. عاریه .. سطحی ..

miss کردن بسیاااااری .. و به روی خود نیاوردن ..

اشغال بودن تلفن بعضی ها ..

بدون نام اومدن .. و بدون کامنت رفتن بعضی های دیگه ..

مه و ابر و گاهی خنکی و گاهی گرمای ذوب کننده ..

بی رنگ شدن و بی رنگ شدن و بی رنگ شدن ..

عید شد .. شما بگید!!!